Voor professionals

Naast een training voor kinderen verzorgt Breiniq een 1-2 daagse training voor basisschoolleerkrachten en Interne Begeleiders van groep 8 (afhankelijk van voorkennis). Na afloop van de training ontvangen de deelnemers een certificaat Breiniq trainer.

 

Inhoud training

  • Theoretische kennis over de werking van de hersenen. Op welke wijze worden hersenen optimaal ingezet bij verschillende leerprocessen. Aandacht voor de samenhang tussen inzicht in de werking van de hersenen en studiemotivatie.

  • Hoe train je kinderen om hoofd- en bijzaken te onderscheiden. Het effect van visualiseren van leerstof op de hersenen.  Aandacht voor de techniek Mindmapping.

  • Welke hindernissen ondervinden kinderen van 12 en 13 jaar bij het plannen. Hoe leer je kinderen om de lesstof te plannen.

  • Welke speelse oefeningen borgen de kennis in de training.

  • Het gebruik van het leerpaspoort.

  • Hoe stimuleer je de natuurlijke nieuwsgierigheid van de kinderen om te willen leren.

  • Hoe betrek je ouders bij de schoolontwikkeling van hun kind.