Doelstelling

Ieder kind op de juiste plek

Veel kinderen in groep 8 verheugen zich erop om naar de middelbare school te gaan. Een goede start op de middelbare school vergroot het schoolsucces. Daardoor wordt de kans groter dat het kind een vorm van onderwijs aankan dat precies bij hem past. Schoolsucces voorkomt dat een kind voortijdig de school verlaat.

Naarmate een kind vordert in zijn schoolloopbaan wordt het steeds belangrijker om richting te kiezen. Idealiter hangt de keuze samen met zijn interesses en capaciteiten.

 

Vergroten van de cognitieve vermogens van het kind

Uit onderzoek blijkt dat de hersenen met oefeningen getraind kunnen worden waardoor de leercapaciteit aanzienlijk verbetert. Onze hersenen zijn bepalend voor vaardigheden en gedrag. Vaardigheden en gedrag geven richting aan ons leven. Van de andere kant doet de huidige informatiemaatschappij een steeds groter beroep op onze cognitieve vaardigheden. Het is daarom van groot belang dat de hersenen zich optimaal ontwikkelen.