Natuurlijke nieuwsgierigheid

Een stimulerende omgeving is de sleutel om het talent van kinderen optimaal te ontwikkelen.

En die omgeving is ruim: niet alleen de ouders, de school en leeftijdgenoten, maar ook grootouders, de buurt en zelfs de samenleving als geheel. Veel meer dan nu gebeurt, zou die omgeving de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen moeten stimuleren. Te veel talent blijft onbenut.

 

Waarom geeft de maan licht? Wat is bliksem? Hoe werkt een vulkaan? Waarom zinkt een steen wel, maar een boot niet? Allemaal vragen die kinderen, vaak tot verbazing van hun ouders, stellen. Kinderen zijn creatief in het waarnemen en ontdekken van de wereld om hen heen, in het stellen van vragen en het vinden van verklaringen. Deze natuurlijke nieuwsgierigheid ligt aan de basis van de ontwikkeling van hun talenten. Maar die ontwikkeling gaat niet vanzelf. In de eerste plaats de ouders en in de tweede plaats de school spelen daarin een centrale rol. Zij moeten zorgen voor de noodzakelijke steun, sturing, inspiratie en motivatie. Bij steun geven gaat het om emotionele steun. Ook al ben je het niet eens met je kind, je moet er altijd voor zorgen dat het zich geborgen voelt. Bij sturing geven gaat het om het helpen om de juiste route te kiezen. Bij inspiratie draait het om het aanreiken van nieuwe idee├źn, mogelijkheden en aanpakken. We kunnen van jongeren immers niet verwachten dat zij oplossingen bedenken voor problemen die ze nog niet geheel kennen. Bij motivatie draait het om het stimuleren van de jongeren en ze waar nodig over een dood punt heen te helpen. In mijn visie over talentontwikkeling staat centraal dat we daarbij enerzijds de ouders en de school moeten betrekken, en anderzijds gebruik moeten maken van wat we weten over de psychologische en de hersenen ontwikkeling van jonge mensen. De aangeboren nieuwsgierigheid, het vermogen om op creatieve wijze problemen op te lossen, de ontwikkeling van de kennis van het kind en diens persoonlijke groei, waardoor het zich zo goed mogelijk kan invoeren in complexe samenleving, dat is waar het allemaal om draait.

 

(Uit: Ellis en het verbreinen, auteur prof. dr. Jelle Jolles )